Chân bàn

Poka cung cấp chân bàn inox, chân bàn gang đúc, chân bàn sắt hộp, chân bàn louis, chân bàn văn phòng

 1. Chân bàn Louis White 20cm

  45.000₫

  Chân bàn Hairpin không còn xa lạ gì với các kiến trúc sư, xưởng nội thất. Đây là loại chân sắt phổ biến hiện...Xem thêm

 2. Chân bàn Louis Black 20cm

  45.000₫

  Chân bàn Hairpin không còn xa lạ gì với các kiến trúc sư, xưởng nội thất. Đây là loại chân sắt phổ biến hiện...Xem thêm

 3. Chân bàn Louis Silver 20cm

  80.000₫

  Chân bàn Hairpin không còn xa lạ gì với các kiến trúc sư, xưởng nội thất. Đây là loại chân sắt phổ biến hiện...Xem thêm

 4. Chân bàn Louis Gold 20cm

  110.000₫

  Chân bàn Hairpin không còn xa lạ gì với các kiến trúc sư, xưởng nội thất. Đây là loại chân sắt phổ biến...Xem thêm

 5. Chân bàn Louis White 30cm

  45.000₫

  Chân bàn Hairpin không còn xa lạ gì với các kiến trúc sư, xưởng nội thất. Đây là loại chân sắt phổ biến hiện...Xem thêm

 6. Chân bàn Louis Black 30cm

  55.000₫

  Chân bàn Hairpin không còn xa lạ gì với các kiến trúc sư, xưởng nội thất. Đây là loại chân sắt phổ biến hiện...Xem thêm

 7. Chân bàn Louis Silver 30cm

  120.000₫

  Chân bàn Hairpin không còn xa lạ gì với các kiến trúc sư, xưởng nội thất. Đây là loại chân sắt phổ biến hiện...Xem thêm

 8. Chân bàn Louis Gold 30cm

  150.000₫

  Chân bàn Hairpin không còn xa lạ gì với các kiến trúc sư, xưởng nội thất. Đây là loại chân sắt phổ biến hiện...Xem thêm

 9. Chân bàn Louis Black 40cm

  65.000₫

  Chân bàn Hairpin không còn xa lạ gì với các kiến trúc sư, xưởng nội thất. Đây là loại chân sắt phổ biến hiện...Xem thêm